sigatalaxana.blogspot.com

sigatalaxana@gmail.com

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

«Βαζελινάτο» μισθολόγιο

thumb
Το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας έχει εμπι­στευτεί τη σωτηρία (!) της χώρας στην τρό­ικα μπορεί και να μην είναι τελικά ένδειξη φυγοπονίας καιενδοτισμού, αλλά… απλής, καθη­μερινής ανθρώπινης αδυναμίας. Δυστυχώς, κα­νένας από μας δεν είχε την ευαισθησία να σκε­φτεί πως ίσως και να μη δύνανται, βρε αδελφέ, να αντεπεξέλθουν στα νέα, απαιτητικά δεδομένα διακυβέρνησης οι Έλληνες επιτελείς...
Και είναι μάλιστα προς τιμήν των αδίκως στοχοποιημένων γραφειοκρατών που κάθε τόσο εγκα­ταλείπουν το ορθολογικό τους σύμπαν και μας
επισκέπτονται, ο εθελοντικός χαρακτήρας της προσφοράς τους, δεδομένου ότι συντελούν μεν στο να κερδίζουν το κατιτίς οι οπισθογλέντηδες τραπεζίτες και επιχειρηματίες (αυτοί που το γλε­ντούν όπισθεν της προβληματικής κατάστασης), οι ίδιοι δε… δεν πληρώνονται, δεν πληρώνονται...
Δυστυχώς, δεν συμβαίνει το ίδιο και στο εσωτε­ρικό της χώρας. Ουδείς προσφέρει εκουσίως και ανιδιοτελώς τη βοήθειά του στους κυβερνώντες. Όσοι ξέρουν δυο πράγματα παραπάνω, θεωρούν αυτονόητο ότι θα προηγηθεί το σχετικό κονδύ­λι και αμέσως μετά θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Εξ ου και το γεγονός ότι, για να μοιραστούν τα άχυρα των τριών γαϊδουριών της εξυγίανσης, η κυβέρνηση καταφεύγει με το αζημίωτο σε ανα­θέσεις έργων. Στις 27 Ιανουαρίου, π.χ., αναρτή­θηκε στο Διαδίκτυο η ανάθεση της «μελέτης του νέου μισθολογίου και της δυναμικής απασχόλη­σης στον δημόσιο τομέα που προβλέπεται από το πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Μνημόνιο )»…, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών. (Αρ. Πρωτ. Δ5 1015067 ΕΞ 2011).
Τη σπάνια τύχη να συνδράμει το «πελαγωμένο» κυβερνητικό καστ στην προκειμένη περίπτωση θα έχει, όπως όλα δείχνουν, η Ένωση Εταιρειών HAY GROUP A.E & ICAP GROUP A.E Αντί του όχι και τόσο αστρονομικού – ευτυχώς – ποσού των 71.955 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), οι ανάδοχοι θα εντρυφήσουν στο μισθολογικό μας αύριο και θα δώσουν τα φώτα τους στους ανειδίκευτους που απλώς βάζουν υπογραφές. Το περιεχόμενο της μελέτης αναλύεται ως εξής:
α. Παρουσίαση της δομής του ισχύοντος μισθο­λογίου, των προβλεπόμενων αμοιβών και των πραγματικών αμοιβών.
β. Δυναμική της απασχόλησης.
γ. Θεμέλια του νέου μισθολογίου.
Αυτό που προκαλεί πραγματική έκπληξη είναι το γεγονός πως το επίσημο κράτος εμφανίζεται να αδυνατεί να οργανώσει τα τρέχοντα στοιχεία (παρά τις ηρωικές προθέσεις που εκδηλώθηκαν αρχικά με τη διενέργεια εκείνης της πολυσυζητη­μένης απογραφής), γι’ αυτό και ζητάει από τους ιδιώτες να του πουν:
Ποια είναι η δομή και οι πραγματικές κατανο­μές των σημερινών εργαζομένων.
Ποια είναι η μέση αμοιβή.
Ποιο είναι το ποσοστό των εργαζομένων που περιλαμβάνεται σε κάθε δεδομένο εύρος της κα­τανομής των πραγματικών αμοιβών του συνόλου των εργαζομένων.
Ποια είναι η ηλικιακή κατανομή των εργαζομέ­νων ανά μισθολογικό κλιμάκιο.
Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσής τους.
Ποιες είναι οι πρόσθετες αμοιβές ανά κατηγο­ρία.
Ποιοι λαμβάνουν έξτρα επιδόματα και ποια εί­ναι αυτά…
Βaseline scenarios
Εν συνεχεία, οι ανάδοχες εταιρείες θα κληθούν να πραγματοποιήσουν τα λεγόμενα baseline scenarios (όχι, δεν καταλάβατε καλά, δεν πρόκει­ται για βαζελινούχα σενάρια, παρ’ ότι κάτι τέτοιο δεν θα απείχε και πολύ από την πραγματικότητα), στα οποία θα συνυπολογίζεται τόσο η νυν δυναμι­κή της απασχόλησης όσο και η δυναμική της απα­σχόλησης με βάση τους όρους του μνημονίου (1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις κ.λπ.)…
Το τρίτο και φαρμακερό μέρος της μελέτης θα περιλαμβάνει data για τη δομή και το ύψος των μισθολογίων άλλων χωρών, ίσως και των οργά­νων της Ε.Ε., προτάσεις για τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει το νέο μισθολόγιο, δεδομένων των αρχών που έχουν ήδη τεθεί στο πλαίσιο του διαλόγου με ΑΔΕΔΥ, καθώς και υποδείξεις για τα βήματα που πρέπει να γίνουν προσεχώς… προκει­μένου να διαμορφωθεί στη λεπτομέρειά του και να νομοθετηθεί το νέο μισθολόγιο.
Και πότε πρόκειται να παραδοθεί το μεγαλεπή­βολο έργο; Μα, τώρα δα… που μιλάμε. Ως dead line της ανάθεσης που αναρτήθηκε για τη δημο­κρατική ενημέρωση του κοινού στις 27.1 ορίζεται το τέλος του Φεβρουαρίου του 2011… Πρόκειται δηλαδή για τετελεσμένο. Οι στατιστικές δηλητη­ριώδεις πίτες εκφουρνίζονται οσονούπω. Καλοφάγωτες…

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το μήνυμά σας. Όλες οι γνώμες είναι σεβαστές και πρέπει να ακούγονται!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...