sigatalaxana.blogspot.com

sigatalaxana@gmail.com

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Νέο νομοσχέδιο για επιπλέον ανατροπές στα εργασιακά


Νομοσχέδιο που επιτρέπει µισθό χαµηλότερο από τον κατώτερο σε επίπεδο επιχείρησης, εφόσον υπάρχει συµφωνία εργοδοτών και εργαζοµένων, καθώς και πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας καταρτίζει το υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Νέων. Στο νέο γύρο επαφών που ξεκινά από σήµερα ανάμεσα στο κλιμάκιο της τρόικας µε
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, αναμένεται να ζητηθούν, µαζί µε την πρόσθετη περικοπή δαπανών, και άλλες αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς.
Από το υπουργείο Εργασίας µεταξύ άλλων προωθείται νοµοσχέδιο – µε επίκληση τη σοβαρή οικονοµική κρίση σε επιχειρήσεις που κινδυνεύουν – για την κατάργηση του κατώτατου µισθού αλλά και για περαιτέρω «ευελιξία» στα ωράρια απασχόλησης, µε συµφωνίες του εργοδότη και των εργαζοµένων που θα γίνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο και θα ελέγχονται ως προς τη σκοπιμότητά τους από τους κοινωνικούς εταίρους.
Οι επιχειρησιακές συµβάσεις θα µπορούν να προβλέπουν την καταβολή κατά 10% - 20% χαµηλότερων µισθών από τις κλαδικές συµβάσεις για διάστηµα έως και δύο χρόνια προκειµένου να αποφευχθούν τα λουκέτα και οι απολύσεις. Τέτοιες συμβάσεις θα µπορούν να υπογράφουν και οι εργοδότες µικρών επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 εργαζοµένους, δηλαδή χωρίς επιχειρησιακό σωµατείο, εφόσον δηµιουργείται «ένωση προσώπων» τουλάχιστον από 5 εργαζοµένους και συνυπογράφει τη συµφωνία.
Σύμφωνα με τα «Νέα», με τις ίδιες συµφωνίες και µε απλή αναγγελία στις Επιθεωρήσεις Εργασίας θα µπορεί να καταργείται ακόμα και το οκτάωρο ή να αλλάζουν οι βάρδιες εργασίας, ώστε να «καλύπτονται» οι πρόσθετες ή έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων χωρίς την πληρωµή υπερωριών ή την επιβολή προστίµων. Εκτός από τις επικείµενες ρυθµίσεις για «ευέλικτους» µισθούς και «ελαστικά» ωράρια εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, προηγήθηκαν (και εφαρµόζονται) οι παρακάτω τέσσερις σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις στα εργασιακά, κατ’ εντολών της τρόικας:
 • Το πάγωµα των µισθών για όλο το 2010, όπως επιτάσσει το Μνηµόνιο µε νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εργασίας µαζί µε την κατάργηση των αποφάσεων της ∆ιαιτησίας (ΟΜΜΕ∆) για φετινές αυξήσεις αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα.
 • Οι µειωµένες κατά 50% αποζηµιώσεις σε περίπτωση που ο εργαζόµενος ειδοποιηθεί έως και έξι µήνες νωρίτερα. Με βάση τον νέο νόµο Λοβέρδου, η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και αυτό για εργαζοµένους που έχουν συµπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη.
 • Τα νέα όρια στις οµαδικές απολύσεις. Το επιτρεπόµενο όριο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζοµένους ανεβαίνει στο 5% και µέχρι τριάντα εργαζοµένους ανά µήνα.
 • Οι εργοδότες προσλαµβάνουν νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών και τους αµείβουν µε το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%) του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (σήµερα είναι 740 ευρώ).
Με την έλευση του 2011 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και οι αλλαγές που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόµος. Μεταξύ άλλων, αυτές είναι οι εξής:
 1. Αρχίζει η εφαρµογή από 1.1.2011 των δύο νέων ασφαλιστικών νόµων (3263/2010 και 32654/2010) µε τους οποίους επέρχονται δυσµενείς ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων για όλους τους ασφαλισµένους.
 2. «Mαχαίρι» θα μπει, έως το τέλος του 2011, στις επικουρικές συντάξεις των ελλειµµατικών ταµείων (∆EKO, τραπεζών κ.ά.), αφού ο νόµος ορίζει ότι τα σχετικά ποσά θα «προσαρµόζονται» ώστε να υπάρχει «ισορροπία παροχών και εισφορών». Σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο,«η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έως το τέλος του 2011, εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες βιωσιµότητας των επικουρικών φορέων, τοµέων και αυτοτελών κλάδων».
 3. Oι συντάξεις – βασική, αναλογική και επικουρική – θα ανακαθορίζονται ανά διετία µε βάση αναλογιστικές µελέτες που θα αποτυπώνουν τις οικονοµικές δυνατότητες κάθε Tαµείου χωριστά.
 4. Aπό την1/1/2014οι συντάξεις (που θα παραµείνουν «παγωµένες» έως τα τέλη του 2013,µε βάση το Mνηµόνιο και τον νέο ασφαλιστικό νόμο) θα αναπροσαρμόζονται µε νόµο ανάλογα µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και τον ∆εικη Τιµών Καταναλωτή (και όχι µε βάση τις κατά κανόνα υψηλότερες αυξήσεις που έδιδε η Eθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Eργασίας).
 5. Θα μειωθεί δραστικά έως τον Ιούλιο του 2011 η λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που δίνει δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Στόχος είναι να παραµείνει στη λίστα µόλις το 10% των επαγγελµάτων (γλιτώνουν την αύξηση των ορίων µόνο όσοι συνταξιοδοτούνται έως το 2015)ενώ ο κατάλογος αυτός θα επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
 6. Αλλαγή του καθεστώτος της∆ιαιτησίας για την επίλυση των διαφορών ώστε οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες να μπορούν να προσφεύγουνισότιµαστον οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.
 7. Ηλεκτρονική διασύνδεση ΟΑΕ∆, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν στις επιχειρήσεις και να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για την κατάθεση περιοδικών και άλλων δηλώσεων (πρόσληψης, απόλυσης, µεταβολών στους όρους αµοιβής και εργασίας).
 8. Μείωση του µη µισθολογικού κόστους εργασίας (των εισφορών).


tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το μήνυμά σας. Όλες οι γνώμες είναι σεβαστές και πρέπει να ακούγονται!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...