sigatalaxana.blogspot.com

sigatalaxana@gmail.com

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Νέα υποβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody’s

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's Investors Service ανακοίνωσε σήμερα πως υποβαθμίζει κατά τρεις μονάδες την πιστοληπτική ικανότητας της Ελλάδος, σε Β1 από το Ba1, μη αποκλείοντας να προβεί και σε ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμισή της, εξαιτίας των επίμονων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα και τον αμείωτο κίνδυνο χρεοκοπίας της.Η Moody's αποδίδει την απόφασή της σε τρείς λόγους

Πρώτον, στο γεγονός ότι τα μέτρα δημοσιονομικής
προσαρμογής που απαιτούνται για την σταθεροποίηση του ελληνικού χρέους είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα και ανοικτά σε σημαντικούς κινδύνους εφαρμογής, παρά την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί.

Δεύτερον, στο γεγονός ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στη συλλογή εσόδων.

Τρίτον, στο γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος οι προϋποθέσεις που θα συνοδεύσουν τη συνέχιση παροχής στήριξης από επίσημες πηγές μετά το 2013 να αντικατοπτρίσουν κριτήρια ρευστότητας που η χώρα δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει και να οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος μιας αναδιάρθρωσης μετά το 2013 μπορεί να οδηγήσει τις ελληνικές Αρχές και τους επενδυτές να συμμετάσχουν σε επίπονους όρους ανταλλαγής χρέους ακόμη και νωρίτερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Moody's αναγνωρίζει την πολύ σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή ενός μεγάλου προγράμματος σταθεροποίησης και στην εισαγωγή της απαιτούμενης νομοθεσίας προκειμένου να υποστηριχθεί ένα ευρύ πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών. Ωστόσο πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη συνέχιση εκτέλεσης των μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα και να πετύχει δραστικές περικοπές στο πλαίσιο του προγράμματος λιτότητας.
Είτε σχετίζονται με βελτιώσεις στη λειτουργικότητα των κρατικών επιχειρήσεων και στην εξοικονόμηση πόρων στις υπηρεσίες υγείας ή στις στρατιωτικές δαπάνες, είτε (σχετίζονται) με την εφαρμογή των μέτρων απελευθέρωσης της αγοράς που εγκρίθηκαν από τη Βουλή, η δουλειά που έχουν μπροστά τους οι αρχές παραμένει τεράστια. Ως εκ τούτου, η Moody's εξακολουθεί να διακρίνει μεγάλους κινδύνους εφαρμογής στα μεταρρυθμιστικά σχέδια της κυβέρνησης και παρότι σημαντικό τμήμα της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας έχει ψηφιστεί, η πρόοδος στην εφαρμογή δεν ήταν επαρκής ώστε να απαλύνει τις ανησυχίες της υπηρεσίας αξιολόγησης
Δεύτερον, τα έσοδα της κυβέρνησης ανακάμπτουν αργά, εν μέρει ως αποτέλεσμα μια συνεχιζόμενης αδυναμίας στους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, που η Moody' s εκτιμά ότι θα δεν βελτιωθεί παρά μόνο με αργό ρυθμό. Η Moody's απέδιδε πάντα μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των μέτρων που θα αυξάνουν τα έσοδα της κυβέρνησης παράλληλα με τα μέτρα περιστολής των δαπανών και συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ενδημικής φοροδιαφυγής που έχει συμβάλει στην επιδείνωση της πιστωτικής φερεγγυότητας της Ελλάδας. Καίτοι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδείξει κάποια πρόοδο στην είσπραξη του ΦΠΑ, η Moody's σημειώνει ότι η πρόοδος στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος βελτιώνεται με αργότερους ρυθμούς (…) Η Moody΄s αναμένει ότι η είσπραξη φόρων επηρεάζεται αρνητικά από σοβαρά διοικητικά εμπόδια και από μία αναπόδραστη αντίσταση στη φορολογική συμμόρφωση τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Παρότι η σχετική νομοθεσία που αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα βρίσκεται στη Βουλή, η υλοποίηση θα είναι προβληματική τόσο λόγω περιορισμών στους ανθρώπινους πόρων (π.χ έλλειψη δεξιοτήτων) όσο και εξαιτίας κεκτημένων συμφερόντων που ανθίστανται στην αλλαγή.
Η τρίτη αιτία για την παρούσα αξιολόγηση είναι η αβεβαιότητα σχετικά (i) με την ακριβή φύση και τους όρους της υποστήριξης που θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα μετά το 2013 και (ii) τις επιπτώσεις αυτής της βοήθειας στους κατόχους ελληνικών ομολόγων. Η Moody's αναγνωρίζει ότι το ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν εκδηλώσει πολύ ισχυρή υποστήριξη στην Ελλάδα υπό τον όρο ότι η χώρα θα είναι συνεπής με το οικονομικό της πρόγραμμα. Η βασική υπόθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης είναι ότι αυτή η βοήθεια θα συνεχίσει να υφίσταται και ότι οι ελληνικές αρχές θα συνεχίζουν να κάνουν ό,τι καλύτερο για να είναι συνεπείς με τους όρους που περιέχονται στο Μνημόνιο. Ωστόσο, δημόσιες τοποθετήσεις ευρωπαίων αξιωματούχων υποστηρίζουν ότι επιπρόσθετη στήριξη ρευστότητας μετά το 2013 υπόκειται στην αποτίμηση των δυνατοτήτων δανεισμού, το αποτέλεσμα του οποίου είναι αβέβαιο επί του παρόντος.
Η Moody's, επίσης, σημειώνει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το σχέδιο ενός μακροπρόθεσμου μηχανισμού στήριξης, συζητήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στην παρεχόμενη πίστωση της Ελλάδας από την Τρόικα. Παρότι τέτοιες αλλαγές μπορούν να μειώσουν τον ρυθμό και το μέγεθος επιδείνωσης της «εξυπηρεσιμότητας» του ελληνικού χρέους, δεν είναι πιθανόν να έχουν σημαντική επίδραση στο συνολικό όγκο του χρέους και άρα δεν αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία.
Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ MOODYS – ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΙ
Το κεντρικό σενάριο της Moody's παραμένει ότι οι κάτοχοι ομολόγων δεν θα υποστούν απώλειες. Ωστόσο η υπηρεσία αξιολόγησης πιστεύει ότι η πιθανότητα μιας στάσης πληρωμών (default) ή μιας αναγκαστικής ανταλλαγής ομολόγων έχει αυξηθεί από την τελευταία υποβάθμιση του Ιουνίου του 2010.
Η Moody's δεν πιστεύει ότι η συνεχιζόμενη στήριξη ρευστότητας από την Τρόικα αποκλείει αναγκαστικά ένα περιστατικό χρεοκοπίας. Η ακριβής φύση και οι όροι της μελλοντικής εξωτερικής βοήθειας προς την Ελλάδα –και οι επιπτώσεις τους στους κατόχους ομολόγων- είναι ασαφείς και μπορεί να παραμείνουν έτσι ακόμη και εάν διευκρινιστεί σε μεγάλοι βαθμό η ταυτότητα του μόνιμου μηχανισμού στήριξης. Η Moody's πιστεύει ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος μπορεί να αυξηθούν και ότι μία λύση που απαιτεί απώλειες για τους κατόχους ομολόγων γίνεται πιο ελκυστική. Η άποψη αυτή αντιστοιχεί στο Β1 της αξιολόγησης που ανακοινώθηκε σήμερα.
ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΩ Η ΕΠΙ ΤΑ ΧΕΙΡΩ
Περαιτέρω υποβάθμιση θα μπορούσε να επέλθει εάν η αφοσίωση της ελληνικής κυβέρνησης στο πρόγραμμα λιτότητας δείξει ότι εξασθενεί ή εάν η βούληση της Τρόικας να παράσχει υποστήριξη αρχίσει να χάνεται. Αντιστρόφως, αναβάθμιση θα μπορούσε να προέλθει εάν η πιθανότητα χρεοκοπίας κριθεί ότι απαλείφεται και ο ρυθμός της δημοσιονομικής σταθεροποίησης προχωρήσει ταχύτερα από ό,τι αυτή τη στιγμή εκτιμά η Moody's –για παράδειγμα μέσω της είσπραξης μεγάλων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις ή εάν θετικές εκπλήξεις στα φορολογικά έσοδα αποκαλύψουν ισχυρή πρόοδο στην μάχη που δίνει η κυβέρνηση απέναντι στη φοροδιαφυγή. Εάν η Τρόικα επεκτείνει την μακροπρόθεσμη ταμειακή στήριξη στην Ελλάδα, χωρίς να προκύψουν απώλειες για τους ομολογιούχους, και αυτό επίσης θα μπορούσε ένα οδηγήσει σε αναβάθμιση.
Αποσυνδέει τις εξελίξεις από τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες
Η επικεφαλής αναλύτρια της Moody's Σάρα Κάρλσον για την Ελλάδα, μιλώντας στο Bloomberg μετά την υποβάθμιση σημείωσε ότι η βασική οπτική του οίκου παραμένει ότι «η ελληνική κυβέρνηση θα επιτύχει τους στόχους της» και δεν θα χρειαστούν νέα εισπρακτικά μέτρα, αλλά «υπάρχουν χειροπιαστοί κίνδυνοι», που έχουν αντίστοιχα «αυξήσει ρεαλιστικά το ενδεχόμενο χρεοκοπίας».
Μάλιστα, σημείωσε ότι οι αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στις Βρυξέλλες στις 11 και τις 25 Μαρτίου δεν πρόκειται να μεταβάλλουν σημαντικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
«Συνυπολογίσαμε ένα ευρύ φάσμα πιθανών εξελίξεων, αλλά στην πραγματικότητα η ανησυχία μας είναι πολύ περισσότερο σε μακροχρόνιο ορίζοντα», όπως είπε στο Bloomberg η κ.Κάρλσον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το μήνυμά σας. Όλες οι γνώμες είναι σεβαστές και πρέπει να ακούγονται!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...